Suņi sabiedrības labā

Kontakti:

Biedrība "Saules suns"
Suņu skola
T. 28298049

 

 

Ziedojumiem:

Biedrība "Saules Suns"
Reģ.Nr.LV40008098218
Swedbank AS
LV70HABA0551029047056
 • Facebook: saulessuns
Russian (CIS)LatvianEnglish (United Kingdom)

Suņi-asistenti

Kādam mērķim?

argaiv1845

… lai kalpotu cilvēkiem.

Kādā veidā?
Suņi-asistenti – tie ir speciāli dresēti suņi, apmācīti palīdzēt cilvēkiem ar ierobežotām spējām, lai viņi varētu sasniegt vairāk. Tādi suņi ir atzīti visā pasaulē un tiek uzskatīti par instrumentu dzīves kvalitātes uzlabošanai cilvēkiem ar invaliditāti, palielinot brīvību, neatkarību, mobilitāti un samazinot vajadzību pēc cilvēkiem – palīgiem, asistentiem un pastāvīgas citu cilvēku klātbūtnes.

Ko tāds suns spēj dot cilvēkam ar invaliditāti?

Suns–asistents kompensē cilvēka ierobežotās spējas. Piemēram, suns-pavadonis pavadīs saimnieku uz veikalu, brīdinās par šķēršļiem ceļā un palīdzēs tos apiet; nedzirdīgo saimnieku suns pasauks, izdzirdējis bērna raudāšanu, brīdinās par citu cilvēku klātbūtni vai skaņām; cilvēkiem ar kustību traucējumiem suns pacels nokritušu atslēgu saišķi, ieslēgs gaismu vai atvērs durvis. Un vēl...tādi suņi palīdz pārvarēt ne tikai fiziskas, bet arī psiholoģiskas grūtības – viņi dāvā draudzību, nomierina un sniedz grūtos brīžos nepieciešamo emocionālo atbalstu.

Kāpēc tādi suņi ir vajadzīgi sabiedrībai?

Suns-asistents veicina izmaiņas sabiedrības izpratnē par invaliditāti, liek mainīties izpratnei par vērtībām un liek saprast problēmas, ar kurām ikdienā saskaras cilvēki ar ierobežotām rīcībspējām.

Kas ir jāprot suņiem-asistentiem?

Visiem suņiem-asistentiem ir daudz kopīga – viņi visi tiek apmācīti paklausībā un priekšzīmīgā uzvedībā sabiedriskās vietās, mācās strādāt, nepievēršot uzmanību traucējošiem faktoriem (piemēram, kaķiem, ēdienam, citiem suņiem, pilsētas troksnim un transportam), taču tālākā suņa apmācība ir atkarīga no izvēlētās specializācijas.

Kādi mēdz būt suņi-asistenti?

SUŅI-ASISTENTI UN BĒRNI AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Vairums suņu-asistentu standarta apmācību programmas paredz, ka suņa partneris būs pieaudzis cilvēks. Lai sagatavotu suni-asistentu darbam ar bērnu, ir nepieciešama suņa speciāla apmācība, kur tiek ņemtas vērā individuālās bērna un viņa ģimenes vajadzības. Tāda pieeja dod iespēju izaudzināt suni, kura apmācība aptvers iemaņas no dažādām „specialitātēm”, piemēram, suns darbam ar bērnu, kuram ir redzes traucējumi un ierobežotas kustības vai suns bērnam, kuram ir autisms vai arī alerģija (suns var pārmeklēt telpas, nosakot tajā esošos alergēnus un norādīt uz tiem).

Un vēl... lai veidotos bērna-suņa partnerība, bērnam ir jāvēlas, lai viņam būtu suns.

Kas jāņem vērā?

Suns, pat ļoti labi apmācīts, - nav mašīna, tā ir dzīva radība, kura nevar dzīvot un strādāt bez rūpēm no cilvēka puses. Tāpat kā jau dzīva būtne, suns nevar būt drošs par 100%, suns var saslimt vai vienkārši būt ļoti noguris.

Lūdzu, esiet reālisti savās vēlmēs un pareizi novērtējiet savas iespējas.

 

Par ko ir nopietni jāpadomā, pirms iegādāties suni?

 • Vai es varu nodrošināt savam sunim kvalitatīvu ēdienu, veterināros pakalpojumus, medikamentus un vitamīnus, piederumus un rotaļlietas?
 • Vai varēšu izvest savu suni pastaigā vairākas reizes dienā, jebkādos laika apstākļos un pat tad, ja man būs slikta pašsajūta? Vai varēšu savu suni nomazgāt un izķemmēt?
 • Vai man ir kāds, kurš uzņemsies rūpes par suni grūtā brīdī, vai kāds atnāks un palīdzēs, ja būs tāda nepieciešamība?
 • Vai esmu gatavs uzņemties atbildību par suņa dzīvi uz 10 vai vairāk gadiem?
 • Vai man pietiks pacietība regulāri nodarboties ar suni, izmantojot apmācību metodiku, kuru rekomendē dresētāji?
 • Vai esmu gatavs tērēt savu laiku un resursus, lai apmierinātu suņa emocionālās vajadzības? Jo labāks kontakts cilvēkam ar suni, jo veiksmīgāks kļūs komandas darbs.

Cilvēkiem, kuri savu dzīvi plāno kopā ar suni-pavadoni, ir jāsaprot, ka lai būtu veiksmīgs komandas cilvēks - suns-asistents darbs, viņiem ir jākļūst par īstiem partneriem. Cilvēkam, protams, ir tiesības sagaidīt no apmācīta suņa godīgu darbu, taču arī viņam ir jāizpilda sava partneru pienākumu daļa – jo komandas darba veiksme ir vienmēr atkarīga no visu komandas dalībnieku darbībām.


Par mums

Biedrība "Saules Suns" ir reģistrēta LR biedrību reģistrā no 2006.gada 25.janvāra kā bezpeļņas voluntēriska organizācija.

Mūsu mērķis – paaugstināt cilvēku, ar ierobežotām rīcībspējām, dzīves kvalitāti ar speciālu apmācītu suņu-asistentu palīdzību.

2013. gadam mēs esam uzdevuši sev sekojošus uzdevumus:

 1. Turpināt kvalitatīvu suņu-pavadoņu apmācību neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem.

 2. Papildus suņu-pavadoņu sagatavošanai, sākt suņu-asistentu apmācību Latvijai jaunās specialitātēs, tādās kā:

  • suns-asistents nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem;
  • suns-asistents cilvēkiem ar traucētām kustību funkcijām;
  • daudzfunkcionāls suns-asistents bērniem ar īpašām vajadzībām.
  • pastāvīga palīdzība suņu-asistentu saimniekiem, tādā veidā nodrošinot ilglaicīgu un veiksmīgu komandas darbu.
  • dažādu finansēšanas avotu meklēšana sunu-pavadoņu sagatavošanai.
  • sabiedrības informēšana un ieinteresēšana par suņiem-asistentiem.
  • vides pieejamības palielināšana cilvēkiem ar suņiem-asistentiem.
  • mūsdienīgas metodikas un standartu izstrāde un pārņemšana visās sfērās, saistītās ar izvēli, apmācību un suņu –asistentu nodošanu saimniekiem. 
  • profesionāla suņu-asistentu sertifikācijas veikšana.

  Suņu-asistentu vēsture Latvijā

  Pirmos trīs suņus-pavadoņus mēs sagatavojām, pateicoties Ilzes Pilsetnieces un Rolanda Bortasčenoka finansiālai palīdzībai. Pirmais mūsu sagatavotais suns-pavadonis (labradors Cepumiņš) sāka darbu 2007. gada jūlijā.

  2011.gadā biedrība ”Saules Suns”, uzvarot konkursā, saņēma pasūtījumu no Labklājības Ministrijas 3 suņu pavadoņu apmācībai, kurš tika īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētajā projektā  "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros. Tādā veidā uz šodienu mēs esam sagatavojuši un atdevuši saimniekiem 6 suņus. Uz šodienu vēl viens suns iziet sagatavošanu mūsu centrā.


  Projekta finansēšana.

  Cilvēki, kuriem ir nepieciešami suņi-pavadoņi, ir daudz vairāk, nekā spēj ietvert Labklājības ministrijas projekts. Šobrīd mēs strādājam pie tā, lai atrastu finansējumu jaunu suņu-asistentu sagatavošanai. Tāda suņa sagatavošana ilgst, atkarībā no specialitātes, no 5 līdz 10 mēnešiem un izmaksā diezgan dārgi; tikai retais cilvēks Latvijā spēj atļauties samaksāt par tāda suņa apmācību.


  Vides pieejamība cilvēkam ar suni-asistentu

  Mēs strādājam arī pie tā, lai sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu tādas pašas tiesības un iespējas kādas ir veseliem cilvēkiem.
  Projekta „suņi –asistenti kalpo sabiedrībai” ietvaros, 2013.gadā mēs uzsākām kampaņu „Ņem savu suni līdzi”, kuras mērķis ir padarīt sabiedriskās vietas (veikalus, aptiekas utt.) pieejamas cilvēkiem ar suņiem-asistentiem.

  Vai jūs varat apmācīt manu mājas mīluli kā suni-asistentu?

  Dažreiz suņa apmācība, kurš dzīvo ar Jums, var izrādīties pati vienkāršākā un dabiskākā iespēja iegūt suni-asistentu, tomēr ļoti daudz kas ir atkarīgs no suņa un viņa saimnieka.
  Mēs aicinām Jūs ar suni pie mums, uz mūsu laukumu, kur mēs novērtēsim Jūsu suņa iespējas un dosim savas rekomendācijas. Pat, ja dažādu iemeslu dēļ Jūsu suņa apmācība par pilnvērtīgu asistentu nav iespējama, mēs palīdzēsim noteikt, kādas iemaņas Jūsu suns spēj apgūt, lai kļūtu lietderīgs un ērts ikdienas saskarsmē.

  Cik ilgs laiks nepieciešams mana mīluļa apmācīšanai?
  Profesionāliem dresētājiem suņa-asistenta apmācība aizņems 180-250 apmācību stundas. Patstāvīga apmācīšana, pat ar pieredzējušu instruktoru palīdzību, prasīs vēl ilgāku laiku.

Share