Suņi sabiedrības labā

Kontakti:

Biedrība "Saules suns"
Suņu skola
T. 28298049

 

 

Ziedojumiem:

Biedrība "Saules Suns"
Reģ.Nr.LV40008098218
Swedbank AS
LV70HABA0551029047056
  • Facebook: saulessuns
Russian (CIS)LatvianEnglish (United Kingdom)

Suņi-asistenti vājdzirdīiem

Suns-asistents nedzirdīgiem vai vājdzirdīgiem cilvēkiem – tas ir suns, kurš ir speciāli apmācīts īpašām skaņām pievērst saimnieka uzmanību. Dzīvniekus māca reaģēt uz apkārtējās vides skaņām un dažādos veidos panākt saikni ar saimnieku, parasti pieejot pie saimnieka, bet pēc tam pārvietojoties atpakaļ pie skaņas avota.

argaiv1845

Ko tāds suns prot?

- prot pārvērst nedzirdamas skaņas cilvēkam saprotamos signālos, piemēram, izdzirdot durvju zvanu, suns pieiet pie saimnieka, pieskaras viņam ar ķepu vai degunu un ved viņu pie ieejas durvīm.

- prot brīdināt par zvaniem pie durvīm, modinātāja zvaniem, mobilā telefona īsziņas signālu, signalizācijas nostrādāšanu, mikroviļņu krāsns vai virtuves taimera signālu.

- dos ziņu, ja saimnieku sauc vārdā, ja bērns raud vai sauc vecākus.

- prot pēc komandas atrast un pasaukt nedzirdīgo cilvēku, aiznest zīmīti citam ģimenes loceklim vai atnest priekšmetu, kurš simbolizē jebkādu lūgumu no viena ģimenes locekļa citam.

- prot pacelt un pienest nokritušas lietas (atslēgas, monētas utt.), pienest zvanošu mobilo telefonu.

- prot brīdināt un norādīt skaņas avota virzienu bīstamās situācijās – piemēram, policijas mašīnas sirēna vai automašīnas skaņas signāls; norādīs uz automašīnu, kura ir piebraukusi no aizmugures vai veic negaidītu pagriezienu.

Share